ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 12 มิถุนายน 25

1. เตือนแรงงานต่างชาติระวังโรคที่มากับยุง โดยเฉพาะไข้เลือดออก       เข้าสู่หน้าร้อนแล้ว ซึ่งเป็นช่วงระบาดของโรคต่าง...