ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

1. มาตรการลดหย่อนโทษของสตม.สิ้นสุดลงแล้ว ตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป จะตรวจเข้มและกลับมาปรับสูงสุด 10,000 เหรียญ ห้ามเข้าไต้หวัน 8 ปี   &n...