ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒

๑. ไต้หวันเร่งสปีดพัฒนาพลังงานเขียว วางแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในช่วงปี 2026-2035 จะต้องผลิตได้อย่างน้อยปีละ 1 GW โดยจะมุ่งสู่การผลิตโดยผู้ป...