ไต้หวันไฮเทค - 2019-11-26

ไต้หวันไฮเทค  -26 พ.ย. 62-  ไต้หวันส่งเสริมฉลากสีเขียว มีร้านค้าสีเขียว 11,000 แห่ง ยอดขายรวม 44,600 ล้านเหรียญไต้หวัน    ไต้...