กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวันย้ำ "ฉันทามติ 1992" (หลักการจีนเดียว ตีความต่างกัน) เป็นเพียงกลไกในการบ่อนทำลายและทำลายล้างสาธารณรัฐจ...