สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

1. แนะนำทำเนียบประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)        ตั้งอยู่ใจกลางกรุงไทเป เลขที่ 122 ถ.ชงฉิ่งหนานลู่ ตอนที่ 1 กรุงไทเป เป็นอ...