ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

1. อานิสงส์จากโควิด นายจ้างนำเข้าไม่ได้ แรงงานต่างชาติได้รับการต่อสัญญาในไต้หวันมากขึ้น การโอนย้ายมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น      แม้...