กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑. ประเด็นอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเตี้ยวหยีไถ ระอุอีกครั้งเมื่อทางการญี่ปุ่นเปลี่ยนชื่อเกาะให้เป็นเขตบริหารหนึ่งของเทศบาลโอิกินาวาในญี่ปุ่น ในขณะที่ไต้หวั...