RTI Radio Taiwan International

กระแสประชาธิปไตย อัฟกานิสถานในวันนี้ มิใช่ไต้หวันในวันพรุ่งนี้

๑. ผู้นำไต้หวันต้องยืนบนลำแข้งตนเอง เสริมความแข็งแกร่งของตน เป็นทางเลือกเดียว      การถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานของกองทัพสหรัฐฯ...