RTI Radio Taiwan International

กระแสประชาธิปไตย สัมพันธ์ไต้หวัน-อียู แน่นแฟ้นยิ่ง เตรียมเปลี่ยนชื่อสำนักงานในไต้หวัน

๑. ไต้หวัน-อียู สัมพันธ์กระชับไปอีกก้าวใหญ่ เตรียมเปลี่ยนชื่อสำนักงานตัวแทนในไต้หวัน       กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันได้แสด...