RTI Radio Taiwan International

ชีพจรเศรษฐกิจ ไต้หวันปรับค่าแรงขั้นต่ำ 5.2% ฉลองวันชาติเริ่มปีใหม่ 2565

๑. ไต้หวันสวนกระแสโควิด!ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 5.2% ฉลองปีใหม่ 2022          เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวดีสำหรับบรรดาผู้ใช้แร...