RTI Radio Taiwan International

สารานุกรมสุขภาพ วันที่ 18 เม.ษ. 2564

       รายการสารานุกรมสุขภาพสัปดาห์นี้จะข้อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคมะเร็งช่องปาก ซึ่งเป็นมะเร็งอีกหนึ่งชนิดที่พบคนไต้หวันป่วยมา...