RTI Radio Taiwan International

สารานุกรมสุขภาพ วันที่ 10 ต.ค. 64

     รายการสารานุกรมสุขภาพสัปดาห์นี้จะขอพูดเรื่องราวของความดันโลหิตสูงค่ะ ความดันโลหิตสูง หมายถึง ภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงความ...