RTI Radio Taiwan International

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

ถนนโบราณสือเฟิน ตั้งอยู่ในเขตผิงซีของนครนิวไทเป เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพราะว่าที่นี่เป็นเมืองที่ปล่อยโคมลอยและจัดงานเ...