RTI Radio Taiwan International

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564

บะหมี่หาบหรือตั้นไจ่เมี่ยน ที่ถือเป็นอาหารท้องถิ่นมีชื่อของเมืองไถหนาน  ปี 2017 เป็นอาหารที่ได้รับการคัดเลือกทางโซเชียลเป็นอันดับ 1 ที่ทางกรมวัฒน...