RTI Radio Taiwan International

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564

วันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมารัฐบาลเริ่มเปิดล็อกดาวน์บางอย่างเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในร้าน แต่ละเมืองในไต้หวันส่วนใหญ่ยังคงห้ามให้รับประทานในร้านต่อไป เพ...