RTI Radio Taiwan International

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564

        อดีตที่ผ่านมา การหุงข้าวฟ่างที่ใส่ผักป่าและมีโปรตีนเสริมที่ได้จากปลาหรือสัตว์ที่ล่าได้ ผสมน้ำมันหมูป่าเข้าไปคลุกเคล้าเข้าด...