ไขปัญหาแรงงาน วันพุธ 28 เมษายน 2564

1. ระวัง! เมาแล้วขับและปรับแต่งความเร็วจักรยานไฟฟ้าทำอุบัติเหตุพุ่ง เมืองต่างๆ เพิ่มการตรวจเข้ม เถาหยวนตั้งด่านตรวจจับตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ รัฐเร่งผ่านก...