ชีพจรเศรษฐกิจ ไต้หวัน-อินเดีย พร้อมลงนาม คตล. คุ้มครองลงทุน

  • 01 November, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
นายเสิ่น หยงจิน รมว. เศรษฐการ ไต้หวัน
นายเสิ่นหยงจิน รมว. เศรษฐการ ไต้หวัน

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 2561 

         ๑. ไต้หวัน-อินเดีย พร้อมลงนาม คตล. คุ้มครองลงทุน

         ๒. สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ไต้หวันถูกลูกหลง ดัชนีหลัก 3 ตัว หล่นวูบ

         ๓. ไต้หวันเติมพลังวิสาหกิจขนาดกลาง-ย่อม เสริมกองทุนเครดิต 1000 ล้าน

นายเสิ่น หยงจิน รมว. เศรษฐการ ไต้หวัน

นายเสิ่น หยงจิน รมว. เศรษฐการไต้หวัน