ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

  • 02 November, 2018
  • อโศก ศรีจันทร์
นครไทจง มีแรงงานต่างชาติ 104,649 คน เป็นรองเพียงนครเถาหยวนที่มี 113,122 คน

1. เตือนแรงงานต่างชาติช่วยผู้อื่นที่ไม่ใช้นายจ้างของตนทำงาน แม้ไม่รับเงินค่าจ้างก็ถือว่าผิดกฎหมาย

         ช่วงนี้ กองแรงงานพื้นที่ต่างๆ ได้รับแจ้งว่า เกษตรกรมีการว่าจ้างชาวต่างชาติซึ่งอาจเป็นญาติพี่น้องที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมาก กระทรวงแรงงานเตือนว่า ภาคการเกษตรยังไม่ได้เปิดให้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติ การจ้างชาวต่างชาติเข้าทำงาน ไม่ว่าจะจ่ายค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม ถือว่าผิดกฎหมาย หากถูกตรวจพบ นายจ้างจะถูกลงโทษปรับเงินตั้งแต่ 150,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไป ไม่เกิน 750,000 เหรียญ หากทำผิดซ้ำภายในเวลา 5 ปี จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับเงิน 1.2 ล้านเหรียญไต้หวัน หรือทั้งจำทั้งปรับ ฝ่ายลูกจ้างจะถูกปรับเงิน 30,000 – 150,000 เหรียญไต้หวัน และจะถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน

         กองแรงงานเมืองหยุนหลินได้รับแจ้งว่า ชาวสวนจำนวนมากว่าจ้างชาวต่างชาติเข้าทำงาน เมื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ เจ้าของสวนส่วนใหญ่จะบอกว่า เป็นแรงงานต่างชาติหรือผู้อนุบาลถูกกฎหมาย ใช้เวลาว่างมาช่วยทำงาน หรือเป็นญาติพี่น้องของตนที่เดินทางมาท่องเที่ยวและช่วยทำงานโดยไม่รับค่าจ้าง ขณะที่บางรายเข้าผิดคิดว่า รัฐบาลเปิดให้แรงงานต่างชาติทำงานในภาคการเกษตรได้แล้ว กองแรงงานเมืองหยุนหลินจึงประกาศเตือนว่า ขณะนี้ กระทรวงแรงงานยังไม่เปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ การว่าจ้างชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างชาติไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานทั้งสิ้น ระวังจะเจอโทษปรับสูงสุด 750,000 เหรียญไต้หวัน ทั้งนี้ 9 เดือนแรกของปีนี้ พื้นที่เมืองหยุนหลินตรวจพบชาวต่างชาติทำงานในภาคการเกษตรไปแล้ว 179 ราย ในจำนวนนี้ ร้อยละ 80 เป็นแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามที่เดินทางมาท่องเที่ยว

ชาวสวนจำนวนมากว่าจ้างชาวต่างชาติเข้าทำงาน เมื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ เจ้าของสวนส่วนใหญ่จะบอกว่า เป็นแรงงานต่างชาติหรือผู้อนุบาลถูกกฎหมาย

         ด้านกองแรงงานนครไถหนานกล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนกันยายนปีนี้ ที่นครไถหนานตรวจพบมีผู้ประกอบการ หรือเจ้าของสวนว่าแรงงานต่างชาติเข้าทำงาน ในจำนวนนี้ร้อยละ 58 เป็นการว่าจ้างแรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายเข้าทำงาน ร้อยละ 18.88 เป็นการว่าจ้างแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายของนายจ้างรายอื่น และเป็นที่น่าสังเกต ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันในฐานะนักท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือเป็นนักศึกษา แต่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ 2 ครองสัดส่วนผู้ทำผิดร้อยละ 23 ในจำนวนผู้ฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานส่วนใหญหรือร้อยละ 71.33 เป็นชาวเวียดนาม  

         กองแรงงานนครไถหนานเตือนว่า ชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างชาติ แม้จะหวังดีช่วยญาติพี่น้อง คนบ้านเดียวกันที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทำงานโดยไม่รับค่าจ้าง ก็ถือว่าผิดกฎหมาย นายจ้างจะถูกลงโทษปรับเงินตั้งแต่ 150,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไป ไม่เกิน 750,000 เหรียญ หากทำผิดซ้ำภายในเวลา 5 ปี จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับเงิน 1.2 ล้านเหรียญไต้หวัน หรือทั้งจำทั้งปรับ ฝ่ายลูกจ้างจะถูกปรับเงิน 30,000 – 150,000 เหรียญไต้หวัน และจะถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน

แรงงานต่างชาติช่วยผู้อื่นที่ไม่ใช้นายจ้างของตนทำงาน แม้จะไม่รับเงินค่าจ้างก็ถือว่าผิดกฎหมาย

2. นครไทจง แซงหน้านิวไทเปกลายเป็นเมืองที่มีแรงงานต่างชาติมากเป็นอันดับ 2 รองจากนครเถาหยวน

       จำนวนแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในนครไทจง ทะลุหลัก 100,000 คนแล้ว เป็น 104,649 คน แซงหน้านครนิวไทเปที่ครองอันดับสองมาตลอด โดยนครนิวไทเปมีแรงงานต่างชาติ 97,570 คน ตกลงไปอยู่อันดับ 3 ส่วนนครเถาหยวน ยังคงครองแชมป์เมืองที่มีแรงงานต่างชาติมากที่สุดเหมือนเดิม ด้วยจำนวนแรงงานต่างชาติ 113,122 คน อันดับ 4 ได้แก่ นครไถหนาน มี 60,280 คน ตามด้วยนครเกาสง 60,113 คน อันดับที่ 6 เมืองจางฮั่ว 55,521 คน

       ข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ณ สิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวัน 699,379 คน อีกไม่ร้อยคนก็จะทะลุหลัก 700,000 แล้ว โดยในจำนวนนี้ แรงงานอินโดนีเซียมาเป็นอันดับ 1 มีจำนวน 264,031 คน ครองสัดส่วน 37.75% ของแรงงานต่างชาติทั้งหมด แรงงานเวียดนามมากเป็นอันดับ 2 มีจำนวน 220,114 คน ครองสัดส่วน 31.47% อันดับ 3 ได้แก่ฟิลิปปินส์ มีจำนวน 154,036 คน ครองสัดส่วน 22% ส่วนคนงานไทยน้อยที่สุด 61,195 คน ครองอัตราส่วนเพียง 8.74% โดยในจำนวนนี้ 60,697 คนทำงานอยู่ในภาคการผลิต ที่ทำงานตำแหน่งผู้ช่วยงานบ้านและผู้อนุบาลมีเพียง 498 คน

นครไทจง มีแรงงานต่างชาติ 104,649 คน เป็นรองเพียงนครเถาหยวน ที่มี 113,122 คน

       สาเหตุที่นครไทจงมีจำนวนแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องมาจากความต้องการแรงงานด้านภาคการผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยในจำนวนแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในนครไทจงส่วนใหญ่หรือ 77,531 คน ทำงานในภาคการผลิต ส่วนภาคสวัสดิการสังคมมีเพียง 27,118 คน ขณะที่อันดับ 3 อย่างนครนิวไทเป แรงงานต่างชาติในภาคการผลิต 55,705 คน แต่มีผู้อนุบาลมากถึง 41,865 คน

       สำหรับอันดับหนึ่ง ได้แก่นครเถาหยวน เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ดังนั้นแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตสูงถึง 91,631 คน จากยอดจำนวน 113,122 คน ที่เหลือ 21,491 คนทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาล

       ด้านแรงงานไทยที่มีจำนวนอยู่อันดับ 4 คือ 61,195 คน ทำงานอยู่ในนครเถาหยวนมากที่สุด 17,136 คน เมืองที่มีแรงงานไทยทำงานมากเป็นอันดับ 2 ได้แก่นครไทจง มีแรงงานไทยทำงานอยู่ 10,329 คน เมืองที่มีแรงงานไทยมากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ นครนิวไทเป มีแรงงานไทยทำงานอยู่จำนวน 7,954 คน

เนื่องจากความต้องการแรงงานด้านภาคการผลิตเพิ่มมากขึ้น ทำให้นครไทจงแซงหน้านครนิวไทเป กลายเป็นเมืองที่มีแรงงานต่างชาติมากเป็นอันดับสองของไต้หวัน

3. ตำรวจหนานโถวกวาดล้างยาเสพติดในนิคมอุตสาหกรรม จับคนงานไทยตั้งตัวเป็นเอเย่นต์ขายยาไอซ์มอมเมาเพื่อนร่วมชาติ

       เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่ผ่านมา โฆษกสถานีตำรวจเมืองหนานโถวแถลงว่า จากการตรวจสอบ พบว่า นายจิราวัฒน์ แรงงานไทยอายุ 30 ปี มาจากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเดินทางมาทำงานในโรงงานผลิตเครื่องมือช่างชื่อดังแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมหนานกังเป็นหัวโจก รับยาไอซ์มาจากแก๊งค้ายาชาวไต้หวันที่อยู่เบื้องหลัง ส่งให้เอเย่นต์รายย่อยของตน ซึ่งเป็นแรงงานไทยด้วยกันนำไปแบ่งขายมอมเมาเพื่อนร่วมชาติในโรงงาน จึงดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและจับกุม ในช่วงเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมา บุกเข้าตรวจค้นหอพักแรงงานไทยตามโรงงานต่างๆ 16 โรงงาน จับกุมแรงงานไทยที่พัวพันค้ายาเสพติดดำเนินคดีไปแล้ว 11 คน คนงานไทยที่เสพซึ่งต้องเข้ารับการบำบัด 52 คน พร้อมของกลาง เช่นยาไอซ์ที่บรรจุเป็นซองพร้อมขายและอุปกรณ์เสพยาไอซ์จำนวนมาก นับเป็นปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในกลุ่มแรงงานต่างชาติครั้งใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

ตำรวจหนานโถวกวาดล้างยาเสพติดในนิคมอุตสาหกรรม จับคนงานไทยตั้งตัวเป็นเอเย่นต์ขายยาไอซ์มอมเมาเพื่อนร่วมชาติ

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์