ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ย. 2561

  • 08 November, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
สวนวิทยาศาสตร์ไถหนาน

๑. ไต้หวันจับตาทุนจีนดึงบุคลากรไฮเทคไต้หวัน 

      สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ทุนจีนได้ขยายการลงทุนเข้าไปยังบริเวณโดยรอบสวนวิทยาศาสตร์ซินจู๋ ไทจง และไถหนาน ซึ่งเป็นฐานผลิตสินค้าระดับไฮเทคที่สำคัญของไต้หวัน ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่า ทุนจีนเหล่านี้จะอาศัยเม็ดเงินดึงบุคลากรไต้หวัน ทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของไต้หวันได้รับความเสียหาย และไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ ดังนัั้น นายเสิ่นหยงจิน รมว. กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน จึงได้สั่งการให้จับตากลุ่มทุนจีนเหล่านี้อย่างใกล้ชิด

๒. ปี 2020 5จี ไต้หวันสามารถผลิตเองใช้เองได้อย่างน้อย 70% ขึ้นไป

๓. ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ย้ำเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้ากับประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

สวนวิทยาศาสตร์ไถหนาน

สวนวิทยาศาสตร์ไถหนาน