กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 2561

  • 12 November, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ลงประชามติ 10 รายการ พร้อมกับวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 2561

    1. เลือกตั้งท้องถิ่นไต้หวัน 9 รายการ ห้ามเผยแพร่ผลการสำรวจคะแนนนิยมทุกชนิดในช่วงก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นเวลา 10 วัน โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้จะจัดให้มีการลงคะแนนในวันที่ 24 พ.ย. 2561 การเลือกต้้งทั้ง 9 รายการ ประกอบไปด้วย การเลือกตั้งผู้ว่าการนคร ผู้ว่าการจังหวัด/เมือง สมาชิกสภานคร/จังหวัด/เมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาตำบล ผู้แทนหมู่บ้าน 

     2. การจัดการลงประชามติ 10 รายการ พร้อมกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น การลงประชามติเพื่อขอเปลี่ยนชื่อทีมชาติไต้หวันจาก ไชนีส ไทเป เป็น ไต้หวัน ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 การลงประชามติรับรองการสมรสของบุคคลเพศทางเลือก ฯลฯ 

 

การเดินขบวนเรียกร้องลงประชามติรับรองการสมรสของบุคคลเพศทางเลือก

เจ้าหน้าที่กำลังตระเตรียมหีบบัตรลงคะแนนประชามติ