ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

  • 23 November, 2018
  • อโศก ศรีจันทร์
นายจ้างหรือ บจง. ทำสิทธิประโยชน์แรงงานต่างชาติเสียหาย ปรับหนัก 300,000 NT$
นายจ้างหรือ บจง. ทำสิทธิประโยชน์แรงงานต่างชาติเสียหาย ปรับหนัก 300,000 NT$
รกิจโลจิสติกส์ของไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก เรียกร้องนำเข้าแรงงานต่างชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองช่วยแรงงานต่างชาติสานฝัน เปลี่ยนต่างถิ่นให้เป็นบ้านเกิด

1. นายจ้างหรือ บจง. ทำสิทธิประโยชน์แรงงานต่างชาติเสียหาย แก้กฎหมายปรับหนัก 300,000 เหรียญไต้หวัน

         เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติของไต้หวันผ่านร่างแก้กฎหมายการจ้างงานวาระ 3 บางมาตรา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติ ได้แก้ไขให้การคุ้มครองแรงงานต่างชาติมากขึ้น ด้วยการเพิ่มโทษนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานที่ทำสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติให้ได้รับความเสียหาย ปรับหนัก 300,000 เหรียญไต้หวัน

         อู๋อวี้ฉิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแถลงว่า เพื่อให้พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนของไต้หวันทัดเทียมกับนานาชาติ จึงมีการเสนอญัตติแก้ไขกฎหมายการจ้างงานในบางมาตรา เพื่อเพิ่มการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานต่างชาติให้มากขึ้น 3 รายการ ได้แก่

         1. กำหนดขอบเขตการให้บริการของบริษัทจัดหางานอย่างชัดเจน ห้ามบริษัทจัดหางานฝืนเจตนารมณ์ของนายจ้างและแรงงานต่างชาติ เก็บหรือยึดเอกสารสำคัญ อาทิ ใบอนุญาตทำงาน เอกสารสำคัญส่วนตัวเป็นต้น หรือดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและแรงงานต่างชาติ ผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกลงโทษปรับเงิน 60,000-300,000 เหรียญไต้หวัน

ภาพแรงงานต่างชาติเรียกร้องของเปลี่ยนนายจ้างได้โดยเสรี

         2. มีการกำหนดโทษของนายจ้างและบริษัทจัดหางาน อาศัยอำนาจการบริหารข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศ มีพฤติกรรมค้ามนุษย์และทำร้ายทารุณแรงงานต่างชาติ ปรับ 300,000-1,500,000 เหรียญไต้หวัน พร้อมเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการบริษัทจัดหางานเป็นเวลา 5 ปี กรณีที่บริษัทจัดหางานรู้เห็นว่าแรงงานต่างชาติถูกกระทำในลักษณะข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์หรือถูกทำร้ายทารุณกรรม โดยไม่แจ้งความภายใน 24 ชั่วโมง มีโทษปรับ 60,000-300,000 เหรียญไต้หวัน

         3. ระบบการแจ้งความแรงงานต่างชาติหลบหนีรัดกุมมากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางร้องทุกข์แก่แรงงานต่างชาติด้วย กล่าวคือ เมื่อแรงงานต่างชาติขาดงานและไม่สามารถติดต่อได้เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน นายจ้างมีหน้าที่ต้องรายงาน แต่ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หากแรงงานต่างชาติถูกนายจ้างกลั่นแกล้ง รายงานเท็จว่าหลบหนี ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง แรงงานต่างชาติมีสิทธิร้องทุกข์ต่อกองแรงงานได้ หลังตรวจสอบถูกกลั่นแกล้งจริง สามารถฟื้นฟูสิทธิ์ในการพำนักและทำงานในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายต่อไปได้

         สมาชิกสภานิติบัญญัติผู้นี้กล่าวต่อไปว่า การแก้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานต่างชาติข้างต้น ถือเป็นเจตนาจริงใจของไต้หวันที่จะคุ้มครองแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงาน ถือเป็นของขวัญชิ้นที่ 2 ที่มอบแด่แรงงานต่างชาติ หลังจากที่มีการแก้กฎหมายการจ้างงานมาตรา 52 ยกเลิกข้อบังคับการเดินทางออกนอกประเทศอย่างน้อย 1 วัน เมื่อทำงานครบสัญญา 3 ปี โดยอนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ ทำให้แรงงานต่างชาติลดภาระหนี้สินประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก

ภาพแรงงานต่างชาติเรียกร้องกระทรวงแรงงานควบคุมและตรวจสอบบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าหัวคิวแพงเกินอัตรากำหนด

2. ธุรกิจโลจิสติกส์ของไต้หวันเรียกร้องนำเข้าแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานระบุ จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

         ปัจจุบัน การสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างมากในไต้หวัน ส่งผลให้ธุรกิจการขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์ ซึ่งเดิมขาดแคลนแรงงานอย่างหนักอยู่แล้ว ยิ่งประสบกับภาวะที่รุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการต่างเรียกร้องขอให้กระทรวงแรงงานอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติได้

         นายหลินจื้อสง นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไต้หวันกล่าวว่า ธุรกิจการขนส่งสินค้าเดิมขาดแคลนแรงงานอยู่แล้ว เมื่อมีการแก้กฎหมายมาตรฐานแรงงาน ให้ทำงานได้สัปดาห์ละ 5 วัน หยุดพัก 2 วัน ในจำนวนนี้ มี 1 วันที่ทำงานล่วงเวลาไม่ได้เลย ประอบกับกระแสการซื้อของออนไลน์มาแรง ส่งผลให้พนักงานขับรถ พนักงานจัดสินค้าขาดแคลนอย่างหนัก ปัจจุบันค่าจ้างของพนักงานขับรถเฉลี่ยอยู่ที่ 50,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน แต่ไม่สามารถหาพนักงานได้ตามจำนวนที่ต้องการ เมื่อขาดแคลนแรงงาน จึงมีผู้ประกอบการบางราย ว่าจ้างแรงงานต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย

         นายหลี่เจากง เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการขนส่งสินค้าของไต้หวันกล่าวว่า การเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ เพื่อมาทำงานบรรจุ หุ้มห่อหรือผูกมัดสินค้าที่ท่าเรือ หรือคัดสินค้าในโกดัง เนื่องจากเป็นงานหนัก ขณะนี้หาคนท้องถิ่นเข้าทำงานได้ยากมาก จึงเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า สามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติได้

ธุรกิจโลจิสติกส์ของไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก เรียกร้องนำเข้าแรงงานต่างชาติ

         ด้านนายหลินซานกุ้ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า ปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้า อยู่ที่แข่งขันสูง มีการตัดราคากันเอง ทำให้ต้องลดต้นทุน และการว่าจ้างแรงงานต่างชาติเป็นวิธีการลดต้นทุนที่ได้ผลอย่างหนึ่ง แต่กระทรวงแรงงาน ขณะที่พิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานต่างชาติ จะไม่คำนึงในปัญหาการลดต้นทุน แต่จะพิจารณาว่า ขาดแคลนแรงงานจริงหรือไม่ หากไม่ยึดหลักข้างต้น จะทำให้แรงงานต่างชาติทะลักเข้าสู่ไต้หวัน ส่งผลกระทบต่อโอกาสทำงานของแรงงานท้องถิ่น

         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวันผู้นี้ยังกล่าวอีกว่า ผู้ประกอบภาคการผลิตที่ได้รับอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติ ไม่ได้เป็นเพราะว่าจ้างแรงงานต่างชาติ แล้วฉุดให้ต้นทุนด้านแรงงานลดลง ตรงกันข้าม การว่าจ้างแรงงานต่างชาติของภาคการผลิต พอๆ กับต้นทุนการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่น

         ดังนั้นผู้ประกอบส่วนน้อยลดต้นทุนที่มาจากการแข่งขันทางธุรกิจ ถึงขั้นว่าจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย กระทรวงแรงงานจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด แต่หากขาดแคลนแรงงานจริงๆ ควรจะเข้าหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเสียก่อน เมื่อได้ข้อยุติแล้ว ค่อยเสนอต่อกระทรวงแรงงานพิจารณา แต่ขณะนี้ กระทรวงแรงงานแรงยังไม่ได้รับแจ้งจากหน่อยงานใดๆ ทั้งสิ้น

ธุรกิจโลจิสติกส์ของไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก เรียกร้องนำเข้าแรงงานต่างชาติ

3. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองช่วยแรงงานต่างชาติสานฝัน เปลี่ยนต่างถิ่นให้เป็นบ้านเกิด

         ในช่วงปีสองปีมานี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน จัดโครงการห่วงใยและช่วยเหลือแรงงานต่างชาติหลายโครงการ ล่าสุด สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาขาซินจู๋ จัดโครงการห่วงใยและช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ โดยจัดการสัมมนาในหัวข้อ เปลี่ยนต่างถิ่นให้เป็นบ้านเกิด ปรากฎว่ามีแรงงานต่างชาติเข้าร่วมงานสัมมนากว่า 100 คน

         เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมานี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาขาซินจู๋ ได้จัดการประชุมสัมมนาในสำนักงานบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ซินจู๋ เพื่อช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเปลี่ยนต่างถิ่นได้แก่ไต้หวันให้เป็นบ้านเกิด ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ช่วงหนึ่งในชีวิตเท่านั้น งานนี้มีแรงงานต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

นายมาริโอ สุเบลเดีย (Mario Subeldia) เป็นแรงงานต่างชาติคนแรกในไต้หวันที่ได้รับประกาศนียบัตรศิลปินวาดทราย

         ในงานได้เชิญศิลปินชาวฟิลิปปินส์ในไต้หวัน ได้แก่นายมาริโอ สุเบลเดีย (Mario Subeldia) มาแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ความสำเร็จของเขา ซึ่งนาย Mario เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ที่มาขายแรงงานในไต้หวัน เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว เช่นเดียวแรงงานต่างชาติอื่นๆ อีก 700,000 คน แต่ตัวเขาเองชื่นชอบวาดเขียน เต้นรำและการออกแบบเสื้อ เมื่อจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้ว จ่ายค่าหัวคิวให้บริษัทจัดหางานเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน โดยมาเป็นพนักงานในบริษัทคอมพิวเตอ์แห่งหนึ่งในอุทยานวิทยาศาสตร์ซินจู๋ แต่แม้จะเป็นแรงงานต่างชาติ ตัวเขาเองยังไม่เคยลืมความใฝ่ฝันและงานที่ชื่นชอบ มีเวลาว่างก็จะทำงานที่ตนชื่นชอบ โดยเฉพาะวาดทราย และได้ศึกษาระเบียบกฎหมายของไต้หวัน จนสอบได้ใบอนุญาตเป็นศิลปินเปิดหมวกรายแรกในหมู่แรงงานต่างชาติในไต้หวัน

         ทุกวันนี้ นายมาริโอ กลายเป็นศิลปินอาชีพ จัดแสดงผลงานการวาดทรายเป็นประจำ และยังได้รับเชิญไปแสดงการวาดทรายในงานเลี้ยงรับรองระดับประเทศของฟิลิปปินส์ด้วย

นายมาริโอ สุเบลเดีย สอนเด็กวาดทราย

ผลงานภาพวาดทรายของนายมาริโอ สุเบลเดีย แรงงานฟิลิปปินส์

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์