ไต้หวันไฮเทค -27 พ.ย.61- ไช่น่าปิโตรเลี่ยม จัดตั้งสถานีบริการ

  • 27 November, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
รัฐบาลผลักดันตั้งจุดบริการชาร์จ/เปลี่ยนแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น

หลี่ซุ่นชิน (李順欽) ผจก. ใหญ่ บริษัท ไชน่าปิโตรเลียม ไต้หวัน บอกว่าจะผลิตแบตเตอรี่แบรนด์ตนเองออกสู่ตลาด ตั้งเป้าในปี 2020 สร้างสถานีบริการพลังงานอัจฉริยะสีเขียว 1000 แห่ง

เมืองในทั่วโลกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วกระทบต่อด้านพลังงาน เพื่อแก้ปัญหารัฐบาลประเทศต่างๆ เร่งพัฒนาพลังงานสีเขียว ไต้หวันก็เช่นกัน ตอบรับตอบกระแสดังกล่าว ไชน่าปิโตรเลียมเร่งปฏิรูปครั้งใหญ่ตั้งเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญพลังงานสีเขียว คำนึงความต้องการผู้บริโภค

เน้นการวิจัยพัฒนาและการเป็นพันธมิตรข้ามธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์พัฒนาเทคโนโลยีสำคัญด้านพลังงานสีเขียว ซึ่งก็คือการพัฒนาแบตเตอรี่ สถานีบริการพลังงานมีคุณสมบัติสำคัญคือ การผลิตพลังงาน เก็บพลังงาน ใช้พลังงาน และประหยัดพลังงาน ล้วนแต่เป็นการพัฒนาระบบอัจฉริยะสร้างวงจรดำรงชีวิตสีเขียว