มิติใหม่ไต้หวัน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

  • 27 November, 2018
  • RTI
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ TAIWANIA 2

          เรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ มีสองเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังคะ เรื่องแรกคือเรื่องการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ AI ของไต้หวัน โดยการจัดอันดับ Supercomputer 500 อันดับแรกทั่วโลก ประกาศผลอย่างเป็นทางการ เครื่อง Supercomputer AI รุ่นใหม่ล่าสุดของไต้หวันที่ใช้ชื่อรุ่นว่าTAIWANIA 2 ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 20 ด้วยประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานอันดับ 10 ของโลก นับเป็นผลงานที่ดีที่สุดของไต้หวันในการพัฒนาซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงและสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกัน เรื่องที่สองคือเรื่องราวชีวประวัติของเซี่ยเซินซัน ศิลปินที่วาดภาพและอนุรักษ์งานป้ายโฆษณาหนังเขียนมือในไต้หวัน มาเป็นเวลา 60 ปี