ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

  • 28 November, 2018
  • อโศก ศรีจันทร์
ค่าจ้างปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ต่อสัญญาใหม่ได้โดยไม่ต้องกลับ และมีเงินบำเหน็จในยามชรา ทำคนงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
NGO และแรงงานต่างชาติไปชุมนุมประท้วงเรียกร้องซ้ำ ขอให้ดำเนินการแยกหอพักออกจากโรงงานโดยเร็ว

1. NGO และแรงงานต่างชาติเรียกร้องซ้ำ แยกที่พักและโรงงานออกจากกัน

       สืบเนื่องจากในปี 2560 เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานร้ายแรงถึง 2 ครั้ง คร่าชีวิตแรงงานต่างชาติไปถึง 8 ราย ในจำนวนนี้เป็นแรงงานเวียดนาม 6 ราย แรงงานไทย 2 ราย และแรงงานต่างชาติที่เคราะห์ร้ายทั้ง 8 ราย เสียชีวิตในหอพักซึ่งตั้งอยู่ในโรงงาน ดังนั้น กลุ่ม NGO ที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ ได้เรียกร้องขอให้ออกกฎหมาย แยกหอพักและโรงงานออกห่างจากกัน เนื่องจากการย้ายหอพักออกจากโรงงานเกี่ยวพันกับหลายกระทรวง กระทรวงแรงงานรับว่าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือในเดือนมิถุนายน 61 แต่เวลาล่วงเลยมาแล้วหลายเดือน ยังไม่มีผลคืบหน้า บรรดา NGO และแรงงานต่างชาติไปชุมนุมประท้วงเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เรียกร้องซ้ำ ขอให้กระทรวงแรงงานรีบดำเนินการแยกหอพักออกจากโรงงานโดยเร็ว

กลุ่ม NGO และแรงงานต่างชาติไปชุมนุมประท้วงเรียกร้องซ้ำ ขอให้แยกที่พักออกจากโรงงานโดยเร็ว

       ด้านกระทรงแรงงานตอบว่า การย้ายหอพักออกจากโรงงานเป็นเรื่องใหญ่และเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับและหลายกระทรวง ที่สำคัญคือจะย้ายไปที่ใด อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานไม่ได้นิ่งดูดายในประเด็นนี้ มีการตรวจสอบหอพักของโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและเคยถูกคนงานร้องเรียนมาแล้ว 70 โรงงาน ผลปรากฏว่า มีเพียง 14 รายเท่านั้นที่ได้มาตรฐาน โรงงานที่หอพักไม่ได้มาตรฐานมีถึงร้อยละ 80 โดยในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่มีปัญหาเล็กน้อย ที่แย่สุดมี 13 ราย ได้สั่งการให้โรงงานที่หอพักไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้ ต้องปรับปรุงภายในเวลากำหนด มิเช่นนั้นจะถูกลงโทษ และกระทรวงแรงงานจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไป

       กระทรวงแรงงานย้ำว่า ในอนาคต สถานประกอบการใดเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จนเป็นเหตุให้แรงงานต่างชาติเสียชีวิต จะเพิกถอนโควตาการว่าจ้างแรงงานต่างชาติจำนวนหนึ่ง และภายในเวลา 2 ปี ห้ามยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติรายใหม่

       ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดประชุมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาข้อเสนอของกลุ่ม NGO ที่เรียกร้องให้แยกหอพักออกจากโรงงาน พร้อมทั้งจะยกระดับคุณภาพของที่พักอาศัย ด้วยการปรับพื้นที่พักของหอพัก จากเดิมที่กำหนดให้แรงงานต่างชาติแต่ละคนต้องมีพื้นที่พักโดยเฉลี่ย 3.2 ตร.ม. เป็น 4.6 ตร.ม. สัดส่วนห้องน้ำห้องสุขาต่อแรงงานต่างชาติจากเดิมที่กำหนดให้แรงงานต่างชาติทุก 15 คน จะต้องมีห้องน้ำและห้องสุขาไม่ต่ำกว่า 1 ห้อง เพิ่มเป็นทุก 6 คนต้องมีห้องน้ำห้องสุขา 1 ห้อง

กลุ่ม NGO และแรงงานต่างชาติไปชุมนุมประท้วงเรียกร้องซ้ำ ขอให้แยกที่พักออกจากโรงงานโดยเร็ว

2. ปีหน้าเป็นต้นไป ไต้หวันจะเพิ่มโควตาให้กลุ่มธุรกิจที่ย้ายกลับมาลงทุนยังไต้หวันและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกำหนด สามารถนำเข้าแรงงานต่างได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 แต่รวมกับโควตาปกติห้ามเกินร้อยละ 40 ของแรงงานท้องถิ่น   

       เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่หนีภัยสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ย้ายการลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่กลับมายังบ้านเกิดที่ไต้หวัน รัฐบาลไต้หวันเตรียมเพิ่มโควตาให้กลุ่มธุรกิจที่ย้ายกลับมาลงทุนยังไต้หวันและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกำหนด สามารถนำเข้าแรงงานต่างได้จากการจัดสรรค์โควตาตามกฎระเบียบในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 แต่เมื่อรวมกับโควตาปกติแล้วห้ามเกินร้อยละ 40 ของแรงงานท้องถิ่น  ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเป็นเวลา 3 ปี

ไต้หวันจะเพิ่มโควตาให้กลุ่มธุรกิจที่ย้ายกลับมาลงทุนยังไต้หวัน สามารถนำเข้าแรงงานต่างได้เพิ่มขึ้นจากปกติร้อยละ 10

3. ค่าจ้างปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมกับสวัสดิการดีและมีเงินบำเหน็จชราภาพ คนงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันเพิ่มขึ้น

       สืบเนื่องจากในไต้หวันมีการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบัน ค่าจ้างขั้นต่ำของไต้หวันอยู่ที่ 22,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน (ประมาณ 24,000 บาท) จะปรับเพิ่มเป็น 23,100 เหรียญ (ประมาณ 25,000 บาท) ในวันที่ 1 ม.ค. 2562 ประกอบกับไต้หวันเป็นตลาดแรงงานที่มั่นคง ทำงานได้นานถึง 12 ปี เมื่อทำงานครบสัญญา 3 ปีแล้ว ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเรื่องมาใหม่ ไม่ต้องเสียค่าหัวคิวรอบใหม่ สามารถต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้เลย เสียค่าหัวคิวเพียงครั้งเดียว สามารถอยู่ทำงานได้นานถึง 12 ปี และที่พิเศษกว่าทุกประเทศคือ เมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไปแล้ว แรงงานไทยที่เคยเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ยังมีสิทธิ์ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานของไต้หวันได้ (ไม่ต้องเดินทางมาทำเรื่องเองที่ไต้หวัน เพียงยื่นผ่านแรงงานจังหวัดในท้องที่อยู่ของแรงงานไทยก็สามารถยื่นขอได้แล้ว) รวมถึงโควตาว่าจ้างแรงงานไทยที่ลดน้อยลง (เพราะนายจ้างไต้หวันหันไปว่าจ้างแรงงานชาติอื่นเพิ่มมากขึ้น) ตลอดจนการเดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมายที่ประเทศอื่นไม่ง่ายอย่างคิด ทำให้แรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันเพิ่มมากขึ้นขึ้น ซึ่งส่งผลให้ค่าบริการจัดหางานหรือที่เรียกกันว่าค่าหัวคิวเพิ่มสูงขึ้น

แรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

       เพื่อให้บริษัทจัดหางานไต้หวันเข้าใจและทราบข้อเท็จจริงข้างต้น หาทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มโควตาการนำเข้าแรงงานไทย สมาคมการจัดหางานไทยไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของบริษัทจัดหางานไทย มีกำหนดจะเชิญสมาคมการจัดหางานไต้หวันไปร่วมประชุมสัมมนาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดหางานไทยและไต้หวันในวันที่ 7 ธ.ค. นี้ ณ โรงแรมดิแอมเมอรัล ถ.รัชดา กรุงเทพฯ

แรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

4. สัมภาษณ์นายสุรชัย หวังวัฒนานุกุล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปทำงานต่างประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทย รวมถึงค่าบริการจัดหางานในปัจจุบันปรับขึ้นไปเท่าไหร่แล้ว

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง