รับลมช่วงต้นหนาวกับทริปชมภูเขาดอกหญ้าที่เฉาหลิ่งกู่เต้า

  • 30 November, 2018
  • ธีระ หยาง
ทิวทัศน์บนเส้นทางเดินเขาเฉาหลิ่งกู่เต้าอันโด่งดัง

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- รับลมช่วงต้นหนาวกับทริปเที่ยวชมภูเขาดอกหญ้าที่ทางเดินโบราณเฉาหลิ่งกู่เต้า

- ชมทุ่งดอกหญ้าที่บ้านสะพรั่งอยู่สองข้างทาง

- ป้ายศิลาจารึกคำว่า "雄鎮蠻煙 - สงเจิ้นหมานเยียน" ซึ่งท่านแม่ทัพหลิวหมิงเติงเขียนไว้ในปีคศ. 1867

- ป้ายศิลาจารึกตัวอักษร "虎 - หู่ (เสือ)" โดยท่านหลิวหมิงเติงซึ่งเขียนขึ้นในปีคศ.1867 เพื่อใช้กำราบลมแรงในแถบนี้