ไต้หวันไฮเทค - 04 ธ.ค.61- อุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอไต้หวันใช้หุ่

  • 04 December, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
สิ่งทอไต้หวัน

สถาบันอุตสาหกรรมสารสนเทศ Institute for Information Industry,III ช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตอัตโนมัติ RPA (robotic process automation)

สำนักวิจัยนวัตกรรม  Digital ของ III ช่วยเหลือผู้ประกอบการฟอกย้อมสิ่งทอร่วมกันพัฒนาระบบผลิตอัตโนมัติ หุ่นยนต์อัตโนมัติ โดยใช้ RPA 3 รูปแบบ

III ได้ร่วมมือกับโรงงานฟอกย้อม ของบริษัท หรุ่ยอี๋ (瑞宜纖維) และ อี้เซียง (億馨針織) ซึ่งเป็นบริษัทในห่วงโซ่การผลิตสินค้าสิ่งทอ ทำการทดลองติดตั้งหุ่นยนต์อัตโนมัติในกระบวนการผลิต ประมวลผลตั้งแต่การรับออเดอร์ จนถึงการจัดซื้อ วัตถุดิบ