กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 2561

  • 24 December, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ชาวไต้หวันออกมาใช้สิทธิลงประชามติเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2561 อย่างล้นหลาม แต่อาจมีการแก้ไขกฎหมายห้ามลงประชามติที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

กระแสประชาธิปไตย  วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 2561 

๑. ครม. ไต้หวันอนุมัติร่างแก้ไขกฎหมายป้องกันและปราบปรามข่าวปลอมรวม 7 รายการ ฝ่ายค้านวิตกอาจกลายเป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ในขณะที่พรรครัฐบาลบอกเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่เกี่ยวกัน ข่าวปลอมก็คือข่าวปลอม 

 

๒.  คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง (กกต.) ไต้หวัน เตรียมแก้ไขกฎหมายการลงประชามติ ห้ามลงประชามติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนทุกคน จึงไม่สมควรนำมาจัดการลงประชามติ