ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562

  • 03 January, 2019
  • RTI
บรรยากาศทางเศรษฐกิจชะลอตัว ตัวแปรผุดเป็นดอกเห็ด

ชีพจรเศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562

 

๑. บรรยากาศทางเศรษฐกิจชะลอตัว ดัชนีภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. 2561 หดตัวต่ำสุดตั้งแต่เดือน มี.ค. 2009 

๒. สำรวจพบร้านค้ากว่า 75% ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ส่งผลให้ผู้ทำงานพิเศษเสียประโยชน์ 

 

๓. ฤดูส่งออกผ่านพ้นไปแล้ว เร็วกว่าที่คิดจริงหรือ หลายฝ่ายมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป