มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2019-01-07

  • 07 January, 2019
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
เทศกาลโคมไฟเป่ยกั่ง (北港) โคมไฟปลาข้ามซุ้มประตูมังกร

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -07 ม.ค. 62-  ลี่ฮื้อข้ามซุ้มประตูมังกร 魚躍龍門

ปลาในภาษาจีนออกเสียงว่า อวี๋ พ้องเสียงกับคำว่าอวี๋ ที่แปลว่าเหลือกินเหลือเก็บหรือใช้  ถ้าเป็นภาษาจีน “เหนียนเหนียนโหย่วอวี๋” ก็แปลว่า “ทุกๆปีเหลือกินเหลือใช้” เป็นคำมหามงคลที่คนจีนชื่นขอบมากที่สุดคำหนึ่ง โดยเฉพาะในเทศกาลมงคลเช่นวันตรุษจีน จะนิยมใช้คำคำนี้ในการอวยพรแก่เพื่อนฝูงและญาติมิตร ทั้งนี้เพราะคำนี้เป็นทั้งความหมายว่า “ขอให้ร่ำรวย รวยแล้วก็เหลือเกินเหลือใช้อีก” อีกทั้งยังเป็นคำเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ฟังมีความรู้สึกที่ดีว่า หากทุกๆปี เหลือกินเหลือใช้ ก็ไม่ต้องกลัวอดยาก

ปลาหลี่ฮื้อเป็นภาษาจีน ส่วนภาษาอังกฤษเรียกว่า ปลาคาร์พ หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าปลาไน ที่กล่าวมาล้วนเป็นปลาชนิดเดียวกัน

มีตำนานเรื่องเล่าของชาวจีนเกี่ยวกับความอัศจรรย์ของปลาที่กระโดดข้ามประตูมังกร ภาษาจีนเรียกว่า “魚躍龍門”  หากปลาหลี่ฮื้อตัวใดสามารถว่ายข้ามประตูมังกรที่ปากทางสวรรค์ แล้วกระโดดข้ามไปได้ จะกลายเป็น "ปลามังกร"

เพราะฉะนั้นชาวจีนจึงนิยมนำภาพปลาหลี่ฮื้อ ปลาคาร์ฟ หรือแกะสลักจากหยกเป็นรูปปลาหลี่ฮื้อหรือปลาคาร์ฟ หรือมีในลักษณะของการประดับประดาติดตั้งรูปปลาแบบต่างๆ ทั้งงานจิตกรรม ภาพวาด หรือแม้แต่งานประติมากรรม หรือเครื่องเคลือบดินเผา ไม่ว่าจะเป็นปลาตัวเดียวหรือปลาเป็นฝูง ต่างก็ล้วนมีความหมายเดียวกันทั้งสิ้น ดังนั้นนี่คือเหตุผลสำคัญที่มักจะเห็นภาพปลา ประดับติดตั้งอยู่ทุกครัวเรือน ภาพปลาจึงเป็นภาพสิริมงคลและมีความหมาย