ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

  • 11 January, 2019
  • อโศก ศรีจันทร์
ทะลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จ้าง 16 แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายต้มตุ๋นเพื่อนร่วมชาติ

1. ไต้หวันประกาศให้เงินรางวัลนำจับนักท่องเที่ยวเวียดนามหนีทัวร์ คนละ 4,000 เหรียญไต้หวัน

        กรณีที่เกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่เดินทางมาท่องเที่ยวไต้หวัน โดยเดินทางเข้าที่ท่าอากาศยานนครเกาสง ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธ.ค. ที่ผ่านมานี้ทั้งหมด 4 กรุ๊ปทัวร์ จำนวนนักท่องเที่ยวรวมหัวหน้าทัวร์และไกด์ 153 คน แต่หลบหนี 152 คน เหลือเพียงหัวหน้าทัวร์คนเดียว กลายเป็นข่าวครึกโครมและส่งผลให้รัฐบาลต้องระงับการออกวีซ่าออนไลน์ให้แก่กรุ๊ปทัวร์จากเวียดนามนั้น

สตม. ไต้หวัน ประกาศให้เงินรางวัลนำจับนักท่องเที่ยวเวียดนามที่หนียกทัวร์หัวละ 4,000 เหรียญไต้หวัน

        หลังเกิดเหตุสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีการตรวจสอบและตามจับทั่วไต้หวัน จนถึงวันที่ 4 ม.ค. นี้ ตามจับได้แล้ว 35 คน ที่เหลือยังไร้ร่องรอย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามทั้ง 152 คน แม้จะเดินทางเข้าไต้หวันโดยได้รับวีซ่าเข้าเมืองล่วงหน้า แต่การหลบหนีเป็นกลุ่มถือว่า เป็นพฤติกรรมผิดกฎหมายที่มีการวางแผนล่วงหน้า ฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมืองมาตรา 74 ถือว่าเป็นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 90,000 เหรียญไต้หวัน หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ เพื่อตามหาชาวเวียดนามที่เหลือมาดำเนินคดีโดยเร็ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกาศเมื่อวันที่ 4 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า จะให้เงินรางวัลนำจับแก่ผู้ชี้เบาะแสนำไปสู่การจับกุมนักท่องเที่ยวเวียดนามเหล่านี้ คนละ 4,000 เหรียญ ผู้ทราบเบาะแสสามารถแจ้งความได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ 02-29611356 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภาคกลาง 04-24725102 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ 0988-955971

นักท่องเที่ยวเวียดนามที่หนียกทัวร์ทะยอยถูกตรวจพบ

2. แรงงานผิดกฎหมายและชาวต่างชาติที่อยู่เลยกำหนดวีซ่า เฮ!!! ไต้หวันลดค่าปรับและเวลาห้ามเข้าประเทศสำหรับผู้เข้ามอบตัวเดินทางกลับภายในวันที่ 30 มิถุนายน 62

      เพื่อจะลดอัตราการหลบหนีของแรงงานต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 51,000 คน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไต้หวันแต่ไม่ได้เดินทางกลับตามกำหนดเวลาอีกประมาณ 40,000 คน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันประกาศโครงการพิเศษ ลดหย่อนโทษสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่เลยกำหนดวีซ่า ซึ่งรวมแรงงานต่างชาติที่หลบหนีจากนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย และชาวต่างชาติที่อยู่เลยกำหนดวีซ่า ตามบทลงโทษเดิม จะถูกปรับตามระยะเวลาที่อยู่เกินกำหนด สูงสุด 10,000 เหรียญไต้หวัน และจะถูกห้ามเดินทางเข้าไต้หวันเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป แต่หากเข้ามอบตัวในช่วงระหว่างดำเนินโครงการพิเศษนี้ จะได้รับการลดหย่อนค่าปรับและเวลาห้ามเดินทางเข้าสู่ไต้หวันดังนี้

นายชิวฟงกวง ผู้บัญชาการ สตม. ไต้หวัน ประกาศโครงการพิเศษลดค่าปรับและเวลาห้ามเข้าประเทศสำหรับผู้เข้ามอบตัวเดินทางกลับภายในวันที่ 30 มิ.ย. 62

        1. ไม่ว่าจะหลบหนีหรืออยู่เลยกำหนดวีซ่านานเท่าไหร่ จะได้รับการลดหย่อนค่าปรับเหลือ 2,000 เหรียญไต้หวัน

        2. หากหลบหนีหรืออยู่เลยกำหนดวีซ่าไม่เกิน 3 ปี จะไม่ติดแบลกลิสต์ กลับไปแล้วสามารถเข้าสู่ไต้หวันได้อย่างถูกกฎหมาย กรณีที่อยู่เกิน 3 ปี จะได้รับการลดหย่อนระยะเวลาห้ามเข้าไต้หวันลงกึ่งหนึ่ง

        3. ผู้ประสงค์เข้ามอบตัว ต้องเตรียมเอกสารการเดินทาง (พาสปอร์ต) และตั๋วเครื่องบิน ไปรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องที่ โดยจะไม่ถูกกักตัวอยู่ในสถานกักกัน หากเอกสารการเดินทางและตั๋วเครื่องบินพร้อม เมื่อมอบตัวเสร็จแล้ว สามารถเดินทางกลับประเทศได้ทันที

        4. ช่วงระหว่างการมอบตัวในโครงการพิเศษนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. เป็นต้นมา หมดเขต 30 มิ.ย. 2562

        5. หากถูกตรวจพบในระหว่างโครงการพิเศษนี้ เข้ามอบตัวหรือถูกตรวจพบหลังสิ้นสุดโครงการ จะต้องเสียค่าปรับสูงสุด 10,000 เหรียญไต้หวัน และถูกจำกัดสิทธิ์การเดินทางเข้าไต้หวันเป็นเวลา 8 ปี

แรงงานอินโดนีเซียที่หลบหนีมีจำนวนมากขึ้น ไล่ตามหลังเวียดนามมาติดๆ

        ตามกฎระเบียบเดิม แรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้างหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันและอยู่เลยกำหนดวีซ่า จะถูกห้ามเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน 3-5 ปี ตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป หากถูกตรวจพบหรือเข้ามอบตัวหลังวันที่ 30 มิ.ย. 62 ไปแล้ว จะถูกห้ามเข้าสู่ไต้หวันเป็นเวลา 8 ปี ส่วนค่าปรับนั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่หลบหนีหรือเลยกำหนดดังนี้ :

        ไม่เกิน 10 วัน เสียค่าปรับ 2,000 เหรียญไต้หวัน

        11 วันขึ้นไป ไม่เกิน 30 วัน เสียค่าปรับ 4,000 เหรียญไต้หวัน

        31 วันขึ้นไป ไม่เกิน 60 วัน เสียค่าปรับ 6,000 เหรียญไต้หวัน

        61 วันขึ้นไป ไม่เกิน 90 วัน เสียค่าปรับ 8,000 เหรียญไต้หวัน

        91 วันขึ้นไป เสียค่าปรับ 10,000 เหรียญไต้หวัน

        สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 14 ปี ไม่เสียค่าปรับ 14 ปีขึ้นไป ไม่ครบ 18 ปี เสียค่าปรับกึ่งหนึ่ง

หลบหนีหรืออยู่เลยกำหนดวีซ่านานเท่าไหร่ก็ตาม หากเข้ามอบตัวเดินทางกลัยภายใน 30 มิ.ย. 62 จะได้รับการลดหย่อนค่าปรับเหลือ 2,000 เหรียญไต้หวัน

3. ทะลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จ้าง 16 แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายต้มตุ๋นเพื่อนร่วมชาติ

        กรมคดีอาญา สำนักงานตำรวจของไต้หวันแถลงข่าว ทะลายแก๊งค็อลเซ็นเตอร์ข้ามประเทศ จับนายฟาง ชาวไต้หวันพร้อมพวก 2 คน ว่าจ้างแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายเข้ารับการฝึกวิชา จากนั้นปลอมตัวเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออัยการใช้โทรศัพท์หลอกตุ๋นเพื่อนร่วมชาติในเวียดนาม โดยจ้างคนท้องถิ่นเป็นคนกดเงินที่เหยื่อโอนมาให้ จับ 16 ชาวเวียดนาม ในจำนวนนี้ เป็นแรงงานผิดกฎหมาย 14 คน อีก 2 คนเป็นชาวเวียดนามที่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันในฐานะนักท่องเที่ยว แล้วหลบหนีมารับจ้างทำงานอย่างผิดกฎหมาย

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ จ้าง 16 แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายหลอกต้มชาวเวียดนามที่บ้านเกิด

        โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงว่า ก่อนหน้านี้ ได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่า มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวต่างชาติกบดานอยู่ในนครไทจง จึงมีการวางแผนจับกุม เมื่อเห็นว่าเป็นช่วงเวลาเหมาะสม เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกรมคดีอาญา สนธิกำลังตำรวจจากหน่วยงานอื่นๆ กว่า 40 นาย ได้จู่โจมบุกเข้าทะลายบ้านเช่า 2 หลังซึ่งเป็นฐานมั่นของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จับตัวนายฟาง ชายชาวไต้หวันซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งพร้อมพวก 2 คน และแรงงานเวียดนามอีก 16 คน ในจำนวนนี้ มี 14 คนเป็นแรงงานเวียดนามที่เดินทางมาทำงานอย่างถูกกฎหมาย แต่หลบหนีมารับจ้างหลอกตุ๋นเพื่อนร่วมชาติ อีก 2 คนเดินทางเข้าไต้หวันในฐานะนักท่องเที่ยวแต่หลบหนีทำงานเข้าร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ นอกจากนี้ ยังจับของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ได้ 6 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของชาวเวียดนามที่ตกเป็นเป้าหมายหลายเล่ม รวมถึงโปสเตอร์และคู่มือสอนวิชาต้มตุ๋นทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นคำสนทนาที่เตรียมไว้หลอกเหยื่ออีกเป็นจำนวนมาก

ของกลางที่ยึดได้

        ตำรวจพบว่า นายฟางและพวก จะใช้วิธีรับสมัครแรงงานเวียดนามที่หลบหนีนายจ้างและนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่หนีวีซ่าเข้าทำงานโดยผ่านทางสื่อโซเชียล เช่นเฟซบุ๊กและไลน์ หลังจากฝึกสอนวิชาต้มตุ๋นแล้ว ให้ปลอมตั๋วเป็นข้าราชการ ตำรวจหรืออัยการ โทรศัพท์ต้มตุ๋นเพื่อนร่วมชาติที่บ้านเกิด จากนั้นว่าจ้างชาวเวียดนามไปช่วยกดเงินตามตู้ ATM ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีชาวเวียดนามตกเป็นเหยื่อแล้วกว่า 200 คน ได้เงินไปแล้วกว่า 15 ล้านเหรียญไต้หวัน

        โฆษกสำนักงานตำรวจกล่าวว่า ได้มีการประสานกับฝ่ายตำรวจเวียดนาม ช่วยติดต่อเหยื่อคอลเซ็นเตอร์แก๊งนี้แล้ว ส่วนนางฟางและพวก พร้อมแรงงานเวียดนามทั้ง 16 คน หลังสอบปากคถูกคุมตัวส่งอัยการดำเนินคดีตามกฎหมาย

        การตรวจจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ตรวจพบขบวนการต้มตุ๋นที่ว่าจ้างแรงงานเวียดนามหลอกเพื่อนร่วมชาติ

มีการสอนขั้นตอนการต้มตุ๋นทางโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ