ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 2562

  • 31 January, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ไฟฟ้าพลังงานลมเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปพลังงานที่สำคัญของไต้หวัน

๑. กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน ย้ำได้วางแผนตอบรับผลการลงประชามติไว้แล้วถึง 15 แผน 

 

๒.หอการค้าอมริกันไทเป ระบุ สำรวจพบภาคธุกิจมีความมั่นใจต่อบรรยากาศทางเศรษฐกิจไต้หวันค่อนข้างเปราะบาง