ไต้หวันไฮเทค - 2019-02-05

  • 05 February, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
iPhone XR

ไต้หวันไฮเทค  - 05 ก.พ. 62-  อุตสาหกรรมไอทีของไต้หวัน จะเดินไปทิศทางใดในทศวรรษหน้า

เมื่อ 10 ปีก่อนหน้าอุตสาหกรรมไอทีไต้หวันประสบภาวะหยุดชะงัก เผอิญ iPhone เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลง  Lifestyle ของคน เครื่องมือถืออัจฉริยะกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญแทบจะขาดไม่ได้ของมนุษย์ เครื่อง iPhne ขายดี ไต้หวันอยู่ในฐานะรับจ้างผลิตชิ้นส่วนและประกอบเครื่อง iPhone ทำให้เกิด supply chain มากมาย หุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องผลิตชิ้นส่วนป้อนให้ Apple มีความสดใส ตอนนี้ยอดขาย iPhone ซบเซา อุตสาหกรรมไอทีของไต้หวันจะดำเนินไปทิศทางใดในทศวรรษหน้า