กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

  • 11 February, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
นรม. ซูเจินชาง (ขวา) ไต้หวัน ถ่ายคลิปประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร พร้อมอวยพรตรุษจีน ปีหมูทอง

๑. นายกรัฐมนตรีซูเจินชาง ถ่ายคลิปประชาสัมพันธ์ต่อต้านและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร ถูกกล่าวหาว่ากระแหนะกระแหนผู้นำจีน เพราะฉากสุดท้ายอุ้มหมีพูห์พร้อมเรียกร้องเพื่อนบ้านต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่มาทำร้ายกัน โดย นรม. ซูฯ ย้ำว่า ต้องการทำให้คลิปน่าชมมากขึ้น ไม่ให้เป็นการประชาสัมพันธ์ที่แข็งกระด้างเกินไป 

นรม. ซูเจินชาง (ขวา) เรียกร้องจีนต้องแจ้งสถานการณ์การระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรให้ไต้หวันทราบ เพื่อป้องกันร่วมกัน

 

๒.อั้งเปา ผู้นำไต้หวัน ส่งความสุขถึงรัฐสภายุโรปเป็นครั้งแรก ทำสมาชิกรัฐสภายุโรปตื่นเต้นดีใจไปตาม ๆ กัน 

นายเจิงโฮ่วเหยิน ผู้แทนไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ประจำไต้หวัน แจกอั้งเปาของผู้นำไต้หวันให้แก่สมาชิกรัฐสภายุโรป