มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2019-02-11

  • 11 February, 2019
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
นรม.ไต้หวัน(เสื้อแดงยืนกลาง-ถือธูป)ไหว้พระขอพรเทพเจ้าที่ศาลเจ้านครนิวไทเป ขอให้บ้านเมืองสงบสุข ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -11 ก.พ. 62- การเซ่นไหว้เทพแห่งฟ้า (ทีกง)

ในทุกปีหลังวันตรุษจีนไปแล้ว 8 วัน ชาวจีนฮกเกี้ยนทั่วโลกจะมีพิธีทีกง เรียกกันว่า ป้ายเทียนกง หรือ ทีกง (拜天公) เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของเง็กเซียนฮ่องเต้และเป็นวันคล้ายวันเกิดของเง็กเซียนฮ่องเต้ นอกจากนี้ และยังมีความเชื่อว่าในยุคของราชวงศ์หมิงชาวจีนฮกเกี้ยนถูกรุกรานจากญี่ปุ่นจึงพากันหนีไปหลบกันในดงอ้อย เมื่อญี่ปุ่นยกทัพกลับไปจึงได้พากันออกมา และในวันนั้นตรงกับวัน ป้ายทีกงพอดี ชาวจีนฮกเกี้ยนจึงเชื่อว่าที่พวกตนรอดจากการรุกรานของญี่ปุ่นเป็นเพราะทีกงช่วยปกปักรักษาไว้  เพราะฉะนั้นในจึงมีการเซ่นไหว้ทีกงในวันคล้ายวันเกิดทุกๆปี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ และ ได้นำต้นอ้อยมาเซ่นไหว้อีกด้วย และเนื่องจากอ้อยในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่า กัมเจี่ย (甘蔗) ซึ่งไปพ้องเสียงกับคำว่า กัมเสี่ย (感謝)ซึ่งแปลว่า ขอบคุณ นอกจากนี้ยังการเซ่นไหว้ด้วยผลไม้และดอกไม้ ลูกกวาด และจะไม่ใช้ของคาวในการเซ่นไหว้