กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 2562

  • 25 February, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
นาย ประธานกลุ่มมิตรไต้หวัน รัฐสภายุโรป มอบสาส์นสนับสนุนไต้หวันที่ลงนามโดยสมาชิกรัฐสภายุโรป 155 ท่าน ให้แก่ ปธน. ไช่ฯ

๑. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ให้สัมภาษณ์ CNN บนเครื่องบินประจำตำแหน่งหรือ Air Force One ไต้หวัน ประกาศกลางอากาศขอเป็นผู้นำไต้หวันต่ออีกสมัย ในปี 2020 ตามคาด 

ปธน. ไช่อิงเหวิน แถลงข่าว ณ ระเบียงทางเดินทำเนียบ ปธน. ไต้หวัน 

๒. สมาชิกรัฐสภายุโรป 155 ท่าน ร่วมทำหนังสือสนับสนุนไต้หวัน แสดงบทบาทรักษาสันติภาพและเสถียรภาพที่สำคัญบนช่องแคบไต้หวันและภูมิภาค

แถลงการณ์สนับสนุนไต้หวันที่ลงนามโดยสมาชิกรัฐสภายุโรป 155 ท่าน