กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 2562

  • 04 March, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์

"หนึ่งประเทศสองระบอบ" ไม่เป็นที่ยอมรับของชาวไต้หวัน

            คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ย้ำ "หนึ่งประเทสองระบอบ" ของจีน ชาวไต้หวันไม่อาจยอมรับได้ 

            ส่วนนักวิชาการไต้หวันก็มีความเห็นว่า "ฉันทามติ 1992" ไม่มีช่องว่างสำหรับสิ่งที่เรียกว่า "หนึ่งจีนตีความต่างกัน" ซึ่งผู้นำจีนย้ำว่า ไต้หวันมาเจรจาก็ได้ เมื่อก่อนเจรจาว่าจะรวมกันอย่างสันติอย่างไร แต่ตอนนี้ จีนต้องการเจรจาว่า เมื่อรวมกันอย่างสันติแล้ว จะปกครองไต้หวันอย่างไร ซึ่งเป้นท่าทีที่แปรเปลี่ยนไปของจีน ตอนนี้ จะเหลือแต่เพียง"หลักการจีนเดียว" ไม่มี "ตีความต่างกัน"