ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 2562

  • 07 March, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
คนรุ่นใหม่ไต้หวันต้องการไปทำงานในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงหรือ?

          คนรุ่นใหม่ไต้หวันต้องการไปทำงานในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงหรือ? 

          การสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลไต้หวัน รายการหนึ่งพบว่า มีนักศึกษาไต้หวันถึงร้อยละ 67 แสดงความปรารถนาที่จะพิจารณาไปเรียนหรือทำงานในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นเพศหญิงสูงถึงร้อยละ 73 มากว่าเพศชายที่มีเพียงร้อยละ 62 อย่างไรก็ดี หากสำรวจเฉพาะในส่วนของนักศึกษาแล้ว ก็จะมีสูงถึงร้อยละ 80 ที่บอกว่า ตนอยากไปทำงานหรือศึกษาต่อยังประเทศเอเชียอาคเนย์