ดูกันให้คอเคล็ดไปเรย ช่วงนี้สารพัดดอกไม้บานสะพรั่งทั่วไต้หวัน

  • 01 March, 2019
  • ธีระ หยาง
ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่หนานโถว

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวัน

- ดูกันให้คอเคล็ดไปเรย ช่วงนี้สารพัดดอกไม้บานสะพรั่งทั่วไต้หวัน 

ชมพูพันธุ์ทิพย์ที่ National Chiayi Special School ในเจียอี้ 

ทางดอกงิ้วในเขตไป่เหอของไถหนาน

อุโมงค์ดอกวีสเทอเรียในซินฮั่วของไถหนาน