ไต้หวันไฮเทค - 2019-03-05

  • 05 March, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
Google Maps อัพเดทแผนที่ระบบ 3D ในหลายพื้นที่ของไต้หวัน

ไต้หวันไฮเทค  - 05 มี.ค. 62-  Google Map เปิดการใช้งาน แผนที่ 3 D สำหรับ 4 เมืองใหญ่ในไต้หวัน

ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 ผู้ใช้งาน Google Map สามารถดูรายละเอียดแผนที่สถานที่ต่างๆ อย่างชัดเจนมากขึ้นด้วยระบบ 3D สำหรับกรุงไทเป นครนิวไทเป นครเถาหยวน และ นครไทจง ยกตัวอย่างเช่นบริเวณโดยรอบอาคารไทเป 101 จะเห็นสิ่งก่อสร้างในรูปแบบสามมิติ ซึ่งก็คือตัวอาคารนั้นจะเป็นแนวตั้งขึ้นมาจากบนถนน มีเค้าโครงอาคารทำให้เห็นว่าสภาพในบริเวณนั้นมีตึกสูงแค่ไหน มีตึกเตี้ยอยู่ตรงไหน ตรงไหนเป็นที่โล่ง จะเห็นได้อย่างชัดเจน Google เปิดเผยว่าการพัฒนาแผนที่ในระบบ 3D นั้น สามารถใช้งานได้ทั้งบนฟังชั่นของ Google Map และ Google Earth ผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ซึ่งก็ทำให้ผู้ที่ใช้งานนั้นจะได้รับความสะดวกสบายและเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนในการตรวจสอบดูแทนที่ ในอนาคตนั้นก็จะมีการขยายให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของไต้หวันด้วย