ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

  • 06 March, 2019
  • อโศก ศรีจันทร์
สิ้นเดือนมกราคม 2562 มีแรงงานต่างชาติได้รับการต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันแล้ว 183,173 คน  ในจำนวนนี้เป็นคนงานไทย 17,952 คน

1. แรงงานต่างชาติต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันแล้วกว่า 180,000 คน ช่วยประหยัดค่าหัวคิวได้แล้วกว่า 20,000 ล้านเหรียญไต้หวัน

         ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 59 เป็นต้นมา แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน เมื่อทำงานครบสัญญา 3 ปีแล้ว ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไปเสียค่าหัวคิวมารอบใหม่ สามารถต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ จากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่า ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 มีนายจ้างไต้หวันที่ยื่นคำร้องขอต่อสัญญาใหม่กับแรงงานต่างชาติของตนแล้ว 183,173 คน  ในจำนวนนี้ เป็นคนงานไทย 17,952 คน เปลี่ยนนายจ้างใหม่ 7,728 คน เป็นคนงานไทย 365 คน ช่วยให้แรงงานต่างชาติประหยัดค่าใช้จ่ายได้แล้วกว่า 2 หมื่นล้านเหรียญไต้หวัน

การอนุญาตให้แรงงานต่างชาติต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันได้ ช่วยให้ประหยัดค่าหัวคิวได้จำนวนมาก

         กรมพัฒนากำลังแรงงานเตือนนายจ้างว่า แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันยังไม่ครบ 12 ปี หรือผู้อนุบาลต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันยังไม่ครบ 14 ปี เมื่อทำงานเหลือเวลา 2-4 เดือนก่อนครบสัญญา 3 ปี ให้นายจ้างดำเนินการยื่นขอต่อสัญญาใหม่ต่อกระทรวงแรงงานได้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แรงงานต่างชาติไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไปเสียค่าหัวคิวมาใหม่ อนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันต่อไปได้ และแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันแล้ว ไม่ต้องไปรับการตรวจโรคภายใน 3 วัน นับแต่วันที่สัญญาใหม่มีผล แต่ต้องรับการตรวจโรค ก่อนหรือหลัง 30 วันในเดือนที่ 6 เดือนที่ 18 และเดือนที่ 30 และแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ ไม่ว่าจะกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนได้ ไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน และห้ามเรียกรับเงินค่าบริการอื่นๆ เพิ่ม        

การต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันขึ้นกับความสมัครใจของลูกจ้างและนายจ้าง

2. NGO กล่าวหาบริษัทจัดหางานยังคงขูดรีดแรงงานต่างชาติด้วยการเรียกเก็บค่าต่อสัญญาหรือค่าซื้อตำแหน่งงาน

         แม้แรงงานต่างชาติจะสามารถต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้แล้ว แต่เนื่องจากช่องทางการจัดหางานยังคงถูกบริษัทจัดหางานควบคุมไว้อย่างแน่นหนา ทำให้มีแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี บางรายถูกบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าต่อสัญญา 20,000-30,000 เหรียญไต้หวัน หรือบางรายหนักว่านั้น เรียกเก็บค่าซื้อตำแหน่งงาน 40,000-75,000 เหรียญไต้หวัน ใครไม่ยอมจ่ายจะถูกกลั่นแกล้งให้เดินทางกลับประเทศ ไม่สามารถต่อสัญญาได้ กลุ่ม NGO เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานจัดการกับบริษัทจัดหางานเหล่านี้อย่างจริงจังเสียที

กลุ่ม NGO ประท้วงบริษัทจัดหางานยังคงขูดรีดแรงงานต่างชาติด้วยการเรียกเก็บค่าต่อสัญญาหรือค่าซื้อตำแหน่งงาน

         ต่อปัญหานี้ กระทรวงแรงงานชี้แจงว่า การเรียกรับเงินค่าต่อสัญญาหรือค่าซื้อตำแหน่งงาน เป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทจัดหางานรายใดฝ่าฝืน จะถูกลงโทษปรับเงิน 10-20 เท่าของจำนวนเงินที่เรียกรับ ถูกพักใบอนุญาตประกอบการเป็นเวลา 1 ปีและจะไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการอีก นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้แก้ปัญหาด้วยการจัดระบบข้อมูลการต่อสัญญา และการเปลี่ยนนายจ้างใหม่โดยมีภาษาที่แรงงานต่างชาติอ่านออกกำกับด้วย เพื่อให้แรงงานต่างชาติได้รับข้อมูลทำให้การต่อสัญญาใหม่หรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันได้ฝากมาว่า หากแรงงานต่างชาติรายใด ถูกเรียกเก็บค่าต่อสัญญาหรือค่าซื้อตำแหน่งงาน อย่างเก็บกดไว้คนเดียว ขอให้โทรศัพท์ร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955

แรงงานต่างชาติบางรายทำงานครบสัญญา 3 ปีแล้วต่อสัญญาใหม่ถูกบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าต่อสัญญา 20,000-30,000 เหรียญไต้หวัน บางรายหนักว่านั้น

3. กฎระเบียบเกี่ยวกับวันหยุดพักพิเศษประจำปีโดยมีค่าจ้าง

       แรงงานต่างชาติมีสิทธิ์เช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น เมื่อเข้าทำงานครบ 6 เดือนแต่ไม่ครบ 1 ปี จะได้รับวันหยุดพักพิเศษโดยมีค่าจ้าง 3 วัน ทำงานครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 2 ปี จะได้รับวันหยุดพักพิเศษ 7 วัน ครบ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ได้รับวันหยุดพักพิเศษ 10 วัน ครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี จะได้รับวันหยุดพิเศษปีละ 14 วัน ทำงานครบ 5 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับวันหยุดพักพิเศษปีละ 15 วัน แรงงานที่ทำงานครบ 10 ปี จะได้รับวันหยุดพักพิเศษ 16 วัน จากนั้นอายุการทำงานเพิ่มขึ้นทุก 1 ปี จะได้รับวันหยุดพิเศษเพิ่มขึ้น 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน

แรงงานต่างชาติในไต้หวันมีสิทธิ์เช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น เมื่อเข้าทำงานครบระยะหนึ่งแล้ว มีวันหยุดพักพิเศษประจำปีโดยมีค่าจ้าง