มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2019-03-11

  • 11 March, 2019
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
เหรียญคันฉ่อง

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -11 มี.ค. 62- กระจกคันฉ่อง

             คันฉ่อง เป็นคำเรียกเครื่องใช้เป็นแผ่นกลมทำด้วยโลหะขัดจนเป็นเงา ใช้ส่องหน้าเช่นเดียวกับกระจกซึ่งในปัจจุบันทำด้วยแก้ว การสร้างคันฉ่องของชาวจีนโบราณ จะสร้างได้เฉพาะฮ่องเต้เท่านั้น สามัญชนคนทั่วไปไม่สามารถสร้างมาใช้ได้ แม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักแค่ไหนก็ตาม ส่วนฮ่องเต้แต่ละพระองค์จะสร้างคันฉ่องขึ้นมาใช้เท่าไรก็ได้