ไต้หวันไฮเทค - 2019-03-12

  • 12 March, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ภาครัฐและเอกชนร่วมกันผลักดันระบบ 5G

ไต้หวันไฮเทค  - 12 มี.ค. 62-  ยุค 5G กำลังจะมาถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์ ไอที ไต้หวันมีโอกาสธุรกิจสูง

การใช้งานระบบสื่อสาร 5G ของทั่วโลกกำลังจะเริ่มขึ้น พันธมิตร 0-RAN (พันธมิตรร่วมกันพัฒนา ระบบ 5G ประกอบด้วย AT&T, Orange, China Mobile, China Telecom, Singtel, SoftBank เป็นต้น) กำหนดใช้อุปกรณ์ whitebox ซึ่งก็คือเป็นระบบเปิดที่ไม่เจาะจงผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง จะทำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ ไอ.ที. ของไต้หวันได้รับประโยชน์มาก เช่น บริษัท หงไห่ พริซิชั่น (บริษัทแม่ของ Foxconn), Quanta, ACCTON, Alpha Network เป็นต้น