ไปเดินเที่ยวชมภูเขาอาลีซานในช่วงเทศกาลซากุระกัน

  • 15 March, 2019
  • ธีระ หยาง
เทศกาลซากุระที่อาลีซานมาถึงอีกแล้ว

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- ไปเดินเที่ยวชมภูเขาอาลีซานในช่วงเทศกาลซากุระกัน

ศาลากลางน้ำกลางบึงพี่สาวอันเลื่องชื่อของอาลีซาน