กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 2562

  • 25 March, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ปธน. ไช่อิงเหวิน (ซ้าย) อดีต นรม. ไล่ชิงเต๋อ (ขวา) เคยร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนนี้ชิงดำเป็นแคนดิเดทของพรรคฯ ลงชิงตำแหน่งผู้นำไต้หวัน 2020

๑. ระเบิดการเมืองลูกใหญ่ของพรรค DPP อดีต นรม. ไล่ชิงเต๋อ ขอเป็นแคนดิเดตลงสมัครรับเลือกตั้ง ปธน. ไต้หวัน 2020 ในนามพรรค DPP ชิงดำกับ ปธน. ไช่อิงเหวิน ฤาส่งสัญญานแตกแยกภายในพรรคฯ ? จนพรรคฯ ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาอีก 3 คน ได้แก่ น.ส. เฉินจวี๋ เลขาธิการทำเนียบ ปธน. นรม. ซูเจินชัง และนายเคอเจี้ยนหมิน หัวหน้าวิปพรรคฯ ในสภานิติบัญญัติไต้หวัน 

3 บิ๊ก พรรค DPP คณะกรรมการยุทธศาสตร์สรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ปธน. พรรค DPP

๒. พรรคก๊กมินตั๋ง ปรับกระบวนท่าสรรหาผู้เหมาะสมชิงตำแหน่ง ปธน. ของพรรคฯ รับมือสถานการณ์ที่ผันแปรไป โดยอาจรวมเอานายหานกั๋วอวี๋ ผู้ว่าการนครเกาสง ที่ก่อกระแส "หานฟีเวอร์" ในการเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปีที่แล้ว 

นายหานกั๋วอวี๋ ผู้ว่าการนครเกาสง