ไขปัญหาแรงงาน  วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

  • 27 March, 2019
  • อโศก ศรีจันทร์
นายจ้างและแรงงานกำลังรอร่างกฎหมายคนเข้าเมืองและเศรษฐกิจใหม่ผ่านสภาฯ โดยเร็ว

1. กลุ่ม NGO เรียกร้องให้ยุติการผลักดันระบบจ้างเหมาบริการในกลุ่มแรงงานต่างชาติ

          เครือข่ายสนับสนุนและเสริมพลังแรงงานย้ายถิ่นในไต้หวัน (MENT) ซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่ม NGOได้ไปชุมนุมหน้าที่ทำการกระทรวงแรงงานในกรุงไทเป ประท้วงการอนุมัติให้นำเข้าแรงงานในระบบจ้างเหมาบริการในภาคการเกษตรและกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติให้ภาคการผลิตนำเข้าแรงงานในระบบจ้างเหมาบริการ รวมถึงประกาศให้ตำแหน่งลูกเรือประมงอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายมาตรฐานแรงงานมาตราที่ 84 ข้อ 1 หรือเป็นตำแหน่งงานในระบบจ้างเหมา โดยกล่าวว่า เป็นการขูดรีดแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะงานจ้างเหมาบริการ เป็นการเปลี่ยนจากระบบปัจจุบันที่แรงงานต่างชาติทำงานกับนายจ้างคงที่รายเดียวเปลี่ยนเป็นถูกส่งไปทำงานกับนายจ้างหลายรายตามแต่ที่มาลงทะเบียนแสดงความต้องการ ทำให้แรงงานต่างชาติขาดหลักประกัน ส่วนการประกาศให้ลูกเรือประมงอยู่ภายใต้บังคับใช้ของกฎหมายมาตรฐานแรงงานมาตรา 84 ข้อ 1 หรือเท่ากับให้ทำงานแบบจ้างเหมา จะยิ่งทำให้ปัญหาของลูกเรือต่างชาติในปัจจุบันรุนแรงขึ้น เช่นต้องทำงานหนักเป็นเวลานาน ค่าจ้างต่ำ ต้องจ่ายค่าหัวคิวในราคาแพง ยิ่งกว่านั้น บางรายยังถูกเบี้ยวค่าโอทีเป็นต้น เครือข่ายสนับสนุนและเสริมพลังแรงงานย้ายถิ่นในไต้หวันกล่าวว่า แม้ลูกเรือประมงจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายมาตรฐานแรงงาน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว มีนายจ้างจำนวนไม่น้อยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

หลังอนุมัติให้ภาคการเกษตรนำเข้าแรงงานระบบจ้างเหมาบริการแล้ว ภาคการผลิตก็ขอนำเข้าบ้าง

         ต่อการประท้วงดังกล่าว กระทรวงแรงงานชี้แจงว่า  เนื่องจากลักษณะงานของลูกเรือประมงค่อนข้างพิเศษ จึงอนุญาตให้เวลาทำงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ใช่ว่าจะไม่มีการกำหนดชั่วโมงทำงาน หากนายจ้างให้ทำงานเกินกว่าที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันในสัญญา ซึ่งผ่านการรับรองจากกองแรงงานท้องที่แล้ว นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาในชั่วโมงทำงานที่เกินแก่ลูกเรือประมง

กลุ่ม NGO ประท้วงที่รัฐบาลเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติในระบบจ้างเหมาบริการ โดยกล่าวว่าเป็นการขูดรีดแรงงาน

         กระทรวงแรงงานกล่าวว่า การนำเข้าแรงงานต่างชาติในเชิงเสริม หรือทำงานในระบบจ้างเหมาบริการ ขณะนี้อนุญาตให้ทดลองนำเข้าแรงงานต่างชาติในภาคการเกษตรเท่านั้น โดยอนุญาตให้องค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การประมงเป็นผู้ยื่นขอนำเข้าและบริหารดูแล รวมทั้งจ่ายค่าจ้าง เนื่องจากเป็นองค์การนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร แรงงานต่างชาติในระบบจ้างเหมาบริการ นอกจากจะได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับแรงงานต่างชาติภาคการผลิตทั่วไปแล้ว ยังจะได้รับการคุ้มครองด้านเงื่อนไขการทำงานตามกฎหมายทุกประการด้วย

กลุ่ม NGO ประท้วงหน้าที่ทำการกระทรวงแรงงานในกรุงไทเป

2. นายจ้างและแรงงานต่างชาติกำลังจับจ้องร่างกฎหมายคนเข้าเมืองและเศรษฐกิจใหม่ อยากให้ผ่านโดยเร็ว  โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ กำลังรอการพิจารณา โดยถูกจัดให้เป็นญัตติเร่งด่วนลำดับ 13 จากญัตติเร่งด่วนที่รอการพิจารณาในสภาฯ ทั้งหมด 47 ฉบับ 

ทั้งนายจ้างและแรงงานต่างชาติต่างรอคอยร่างกฎหมายคนเข้าเมืองและเศรษฐกิจใหม่ผ่านสภาฯ โดยเร็ว

3. เผยต้นทุนการว่าจ้างแรงงานต่างชาติของนายจ้างภาคการผลิตอยู่ที่ 34,500 เหรียญไต้หวันต่อคน

         กระทรวงเศรษฐการเปิดเผยตัวเลขประเมินว่า ปัจจุบัน นายจ้างต้องจ่ายต้นทุนการว่างจ้างแรงงานต่างชาติแต่ละคนที่ 34,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 23,100 เหรียญ ค่าบริหารดูแลรวมอาหารที่พัก 6,500 เหรียญ เบี้ยประกันภัยแรงงาน ประกันสุขภาพส่วนที่นายจ้างต้องจ่าย 2,900 เหรียญและการชำระเงินเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคงในการทำงานของแรงงานท้องถิ่น 2,000 เหรียญ แต่ระบบจ้างเหมาบริการ จะช่วยให้นายจ้างที่มีความจำเป็น สามารถว่าจ้างแรงงานต่างชาติได้มากกว่าโควตาที่ได้รับ แต่ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคงในการทำงานที่สูงขึ้น ตามระบบซื้อโควตาแรงงานต่างชาติ ซึ่งต้องจ่ายเพิ่ม 3,000-7,000 เหรียญไต้หวันต่อการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ 1 คนต่อเดือน

ต้นทุนการว่าจ้างแรงงานต่างชาติของนายจ้างภาคการผลิตเริ่มที่ 34,500 เหรียญไต้หวันต่อคน

4. แรงงานผิดกฎหมายและผู้อยู่เลยกำหนด จะเข้ารายงานตัวเพื่อขอเดินทางกลับประเทศตามโครงการลดหย่อนโทษของ สตม. จะต้องทำอย่างไร? ซื้อตัวแล้วเดินทางไปสนามบินตอนตีสาม หวังเสียค่าปรับที่นั่น แล้วจะได้กลับประเทศเลย แต่ทำไมเจ้าหน้าที่สนามบินไม่รู้เรื่อง?

         การเข้ารายงานตัวของแรงงานผิดกฎหมายหรือผู้อยู่เลยกำหนดวีซ่า จะต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องที่ และก่อน 30 มิ.ย. นี้ เสียค่าปรับในอัตราเดียวกันหมด คือ 2,000 เหรียญไต้หวัน โดยจะไม่ถูกกักตัว หากเอกสารพร้อม เสียค่าปรับแล้วเสียตั๋วเครื่องบินกลับประเทศได้เลย และหากหลบหนีหรืออยู่เลยกำหนดวีซ่าไม่เกิน 3 ปี จะไม่ติดแบลคลิสต์ห้ามเข้าไต้หวัน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อี๋หลานร่วมกับกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ รณรงค์เรียกร้องให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายและผู้อยู่เลยกำหนดวีซ่าเข้ารายงานตัว

         สำหรับท่านที่หนังสือเดินทางหมดอายุ เมื่อรายงานตัวเสียค่าปรับแล้ว นำหลักฐานการรายงานตัวไปยื่นขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป เลขที่ 168 ถ.ซงเจียง กรุงไทเป โทร. 02-25811979 ในวันและเวลาทำการ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อี๋หลานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามสถานีขนส่งเพื่อให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายและผู้อยู่เลยกำหนดวีซ่าเข้ารายงานตัวก่อน 30 มิ.ย. นี้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง