กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 2562

  • 01 April, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
เลือกตั้งระดับชาติ (ปธน. + สส. ) ปีหน้าจัดพร้อมกันวันที่ 11 ม.ค. 2563

๑.นายอู่ตุนอี้ หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง ย้ำ ต้องหาวิธีสรรหาบุคคลที่เหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้ง ปธน. ไต้หวัน 2020 ของพรรคฯ บนพื้นฐานที่พรรคก๊กมิ้นตํ่งต้องมีโอกาสชนะเลือกตั้งสูงสุด โดยจะเชิญนายหานกั๋วอวี๋ ผุ้ว่าการนครเกาสง ที่มีคะแนนนิยมค่อนข้างสูง เข้าร่วมในการกระบวนการสรรหาของพรรคด้วย แม้นายหานฯ จะยังลังเลใจอยู่ไม่นอน 

นายอู๋ตุนอี้ หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง 

๒. พรรค DPP พรรครัฐบาลขยายระยะเวลาในการสรรหาบุคคลผู้เหมาะสมของพรรคฯ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ปธน. ไต้หวัน 2020 ออกไปอีก 1 สัปดาห์ เนื่องจาก ปธน. ไช่ฯ เยือนต่างประเทศเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยจะประกาศชื่อผู้สมัครของพรรคได้ในวันที่ 24 เม.ย. 2562

คุณลีเยี่ยนหยง โฆษกพรรค DPP