ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. 2562

  • 04 April, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
บรรยากาศเศรษฐกิจโดยรวมไต้หวัน ชลอตัวต่อเนื่อง หลายสำนักปรับลด GDP ปีนี้

๑. บรรยากาศเศรษฐกิจเดือน ก.พ. 2562 เฉียดฉิวเหลือเพียงคะแนนเดียวจะลดลงอยู่ในระดับสัญญานน้ำเงิน คือภาวะตกต่ำ ทำให้ยังอยู่ในระดับเหลือง-น้ำเงิน 

๒. มหกรรมสมาร์ทซิตี้ ไต้หวัน รองผู้นำไต้หวันย้ำเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ไต้หวันกับนานาชาติ มี 45 ประเทศเข้าร่วมงานมหกรรมนี้ 

๓. ขายส่ง ขายปลีก เดือน ก.พ. 62 ลดลง ส่วนร้านอาหาร ภัตตาคารและเครื่องดื่ม เติบโตต่อเนื่อง