ไต้หวันไฮเทค - 2019-04-02

  • 02 April, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันมุ่งพัฒนาเสื้อผ้าอัจฉริยะ

ไต้หวันไฮเทค  - 02 เม.ย. 62-  ไต้หวันมุ่งพัฒนาเสื้อผ้าอัจฉริยะ

           ไต้หวันมุ่งพัฒนาเสื้อผ้าอัจฉริยะ ผู้ประกอบการคาดว่าจะเริ่มผลินในปริมาณได้ภายในอีก 2 ปีข้างหน้า เสื้อผ้าอัจฉริยะมีคุณสมบัติ ตรวจเช็ค Body Fat วัดระดับไขมันในร่างกาย ความชุ่มชื้นและปริมาณน้ำในร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิความดัน การเคลื่อนไหว วัดก้าวเดินในแต่ละวัน อัตราการหายใจ ดูแลสุขภาพจิตใจคุณให้พ้นจากความเครียด เช็คสุขภาพคุณภาพการนอนหลับ เป็นต้น